Workspace development

Den Hertog ontwerpt en realiseert werkomgevingen, passend bij de cultuur en de ambities van de organisatie. Dat vraagt om een brede invalshoek en een multidisciplinaire aanpak. Onze dienstverlening overstijgt de platte projectinrichting. Wij betrekken een uitgebreid netwerk van communicatiedeskundigen, verandermanagers, bouwkundigen en IT-specialisten om de wensen en eisen van onze opdrachtgevers inzichtelijk te maken. Al die kennis en ervaring vertalen we vervolgens naar een interieurconcept dat trouw is aan het karakter en de doel-stellingen van het bedrijf. Functioneel, maar met een unieke uitstraling.

Workspace

• niet alleen het interieur, ook het gebruik van de ruimte
• niet alleen de ruimte, ook de manier van werken
• niet alleen het werk, ook de identiteit en de uitstraling

Development

• omgeving staat niet stil, smaak ontwikkelt zich
• inbedding van voortschrijdend inzicht en toekomstvisie
• aansluiting op strategie en dynamiek van de bedrijfscultuur

Vertaalslag

Den Hertog neemt de strategie en de ambities van een organisatie als uitgangspunt. Daarbij werpen we ook een vooruitziende blik op de toekomst. Niet alleen de core business van onze klanten kent een groeipad; ook de ontwikkelingen op het gebied van vastgoed, HRM, ICT en technologie gaan razendsnel. De huisvesting moet daarop afgestemd zijn, zoals een werkplek moet aansluiten op het gebruik en de gebruiker. Een goede workspace leunt dus op een doordacht concept, dat de identiteit van uw organisatie in zich draagt.

Den Hertog ontwerpt en realiseert werkomgevingen;

verheldert wensen en uitgangspunten tot een uitgebreid Plan van Eisen;

vertaalt de cultuur en de ambities van de organisatie naar een interieurconcept;

werkt het concept uit in een gedetailleerd en volledig Plan van Aanpak.

Aanpakken

"Ondernemingshuis iFlow is een initiatief
waarbij veel verschillende partijen betrokken
zijn. Er lag een plan, er was een ruimte en
daarin moesten al onze ambities een plek krijgen.
Dat is Edwin in een zeer kort tijdsbestek gelukt,
ook door gewoon aan te pakken en te doen.
Het eindresultaat stemt iedereen tot tevredenheid,
investeerders én gebruikers."

John Vermeer, voorzitter VOA
en initiatiefnemer iFlow

Onze definitie van workspace development behelst meer dan een efficiënte inrichting van een gegeven aantal vierkante meters. Vitale werkomgevingen zijn niet opgebouwd uit stenen, maar uit mensen. Wanneer het pand en de inrichting hen faciliteren om op een prettige manier zaken te doen, nemen de productiviteit en het werkplezier navenant toe. In die zin is de huisvesting van een organisatie het vlaggenschip van de gewenste identiteit en het beoogde imago. Een mooi, uitnodigend pand geeft een sterke uitstraling en inspireert tot samenwerking.

Uitstraling

Den Hertog onderscheidt zich door een brede invalshoek en
een multidisciplinaire aanpak;

beschouwt een werkomgeving als uitvalsbasis voor identiteit en imago;

versterkt de interne en externe uitstraling van de organisatie;

zet creativiteit op een resultaatgerichte wijze in en biedt maatwerk.

Betrokken

"Ik vind het bijzonder knap hoe Edwin
deze ruimte al doorzag toen het nog een groot
en leeg gebouw was. Hij had vrijwel meteen voor
ogen hoe het moest worden en legde een prettige mix van meedenken en volharden aan de dag om
dat eindresultaat te verwezenlijken. Van begin
tot eind bleef Edwin betrokken, tot in de kleinste
details. Dat heeft geleid tot een sfeer en een
inrichting die perfect bij ons passen."

Rob Donninger, directeur-bestuurder
wonenCentraal

Aanpakken

Zowel bij een herhuisvesting als bij een verbouwing spelen veel verschillende belangen, met vaak verschillende leveranciers. Den Hertog vervult dan de rol van onafhankelijke spin in het web. Wij verwoorden uw wensen, werken deze uit in een ontwerp, leggen het contact met de andere leveranciers en voeren het projectmanagement uit. Waar gewenst nemen wij het hele traject uit handen en zorgen wij voor de onderlinge coördinatie. Zo beschikt u als opdrachtgever altijd over een vast aanspreekpunt die het hele project overziet, van de grote lijnen tot in de kleinste details. 

Praktisch

"Toen ons bedrijf ging verhuizen, kreeg ik die
schone taak toebedeeld. Dat is echter helemaal
mijn vak niet, dus Edwin heeft me daarin enorm ont-
zorgd en zeker ook niet teleurgesteld. Hij heeft een
goede, praktische kijk op de ruimte en ziet ook mogelijkheden die niet direct voor de hand liggen. Zo heeft hij een grote, moderne statafel gecreëerd, die in eerste instantie niet zo enthousiast ontvangen werd.
Diezelfde tafel wordt nu juist ontzettend veel gebruikt
voor overleg, dus dat heeft hij prima aangevoeld."

Christiaan Hakstege,
technisch manager GMB

Den Hertog is niet gebonden aan vaste partijen, maar werkt wel samen met
een uitgebreid partnernetwerk;

schakelt verschillende disciplines in op het moment dat zij nodig zijn en brengt alle lijnen
bij elkaar;

neemt al het werk uit handen, zodat de klant zich kan richten op de cruciale bedrijfsprocessen;

deelt het proces op in fasen en producten die ook afzonderlijk af te nemen zijn;

werkt samen met derden en coördineert de wederzijdse afspraken;

levert resultaat binnen de randvoorwaarden van tijd en budget.

Het andere werken

Met het Andere Werken bedoelen we dat fysieke aanwezigheid minder belangrijk wordt, omdat mensen onafhankelijk van tijd en plaats hun werk kunnen doen. Samenwerken, overleggen, kennis delen, resultaten boeken: het kan zoveel effectiever en efficiënter, maar ook persoonlijker en plezieriger. Nieuwe tech-nologieën en communicatiemiddelen ondersteunen die ontwikkeling. Dat kan grote consequenties hebben voor de inrichting van uw werkomgeving. Voor Den Hertog is dit bekend terrein. Samen met u creëren wij een dynamische werkomgeving die bijdraagt aan het boeien en binden van uw medewerkers.

Inspireren

"In onze filosofie is het kantoor vooral
bedoeld om elkaar te ontmoeten en te
inspireren. Dan moet je dus niet terugvallen op
gesloten hokjes, spreekruimten en lange gangen. Edwin heeft dat in ons nieuwe pand perfect opgepakt. Wij hebben nu een lichte, open en overzichtelijke werkomgeving, met beschutte plekken om bijvoorbeeld presentaties te houden. Dit pand past niet alleen bij onze werkwijze, maar ook bij
onze look en feel."

Dick Fens, CEO Bull Nederland

Den Hertog doorgrondt de voordelen, maar ook de valkuilen van
Het Andere Werken;

stimuleert plaats- en tijdonafhankelijk werken middels een flexibel gebruik
van de ruimte;

maakt samenwerking en kennisdeling niet alleen effectiever, maar ook plezieriger;

draagt zo bij aan het boeien en binden van medewerkers en aantrekkelijk
werkgeverschap.

Edwin den Hertog

Edwin den Hertog is het gezicht achter Den Hertog Workspace Development. Hij werkte jarenlang als interieurarchitect voor particulieren en was eigenaar van drie woon- en designwinkels. In 2006 maakte hij de overstap naar de zakelijke markt. Sindsdien realiseerde hij uitdagende en grootscheepse projecten, onder meer voor Bull, GMB, wonenCentraal en Ondernemingshuis iFlow.

Veelzijdig

"Het realiseren van een goede werkomgeving
is complex. Je moet daarom eerst de organisatie met haar ambities doorgronden om van daaruit een concept te ontwikkelen. Een inspirerende werkomgeving dringt zich niet op, maar ondersteunt de mensen die er werken. Zo moet het zijn,
passend, smaakvol en veelzijdig."

Edwin den Hertog,
Workspace Development

Goudseweg 175 A
2411 HK  Bodegraven
 
T  0172 851 549
M 06 10 485 295

Projecten